Кичури с шапка

Тънки снопчета от коса се изкарват през специална шапка за кичури с цел оцветяване в друг цвят.

Продължителност - 20-60 мин.